AKADEMİSYEN

Altınbaş Üniversitesi
Hukuk Fakültesi
Ticaret Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyesi

Doç. Dr. Murat Can AtakanEğitim

Lisans:                  Hukuk (%100 Burslu)       *Kadir Has Üniversitesi                                2010

Yüksek Lisans:   Hukuk                                  **Georg-August Universität Göttingen      2013

Doktora:              Hukuk                                **Georg-August Universität Göttingen      2016

Doçentlik           Ticaret Hukuku                    Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı             2021


Akademik Unvanlar

LL.M. (Master of Laws)  Hukuk Yüksek Lisans Derecesi – Hukuk Uzmanı

Dr.iur.(Doktor iuris)        Hukuk Doktoru

Doçent Doktor              Ticaret Hukuku Doçenti


Yazılan Kitaplar/Kitap Bölümleri

Gesellschaftsgründung in der Türkei – BoD (Books on Demand) Yayınevi – 2022 Almanya – ISBN Numarası: 9783756221042

Anonim Şirkette Pay Sahipliği Hakları – Aristo Yayınevi – 2022 Türkiye – ISBN Numarası: 978-625-8385-16-8

Şirketler Topluluğunda Hâkimiyet – Aristo Yayınevi – 2021 Türkiye – ISBN Numarası: 9786257619172

Anonim Şirketler Açısından Yeni Bir Tartışma: Yönetim Kurulu Üyeliğinin Askıya Alınması – Aristo Yayınevi – 2021 Türkiye – ISBN Numarası: 978-625-7619-13-4

Türkisches Handelsrecht in 66 Fragen – BoD (Books on Demand) Yayınevi – 2020 Almanya – ISBN Numarası: 978-3-7519-3368-1

Die Onlinehauptversammlungen bei börsennotierten Aktiengesellschaften im deutsch-türkischen Rechtsvergleich – Verlag Dr.Kovac Yayınevi – 2016 Almanya – ISBN Numarası: 978-3-8300-9311-4

Der Vertragsschluss und das Widerrufsrecht im Rahmen von Internet-Auktionen – BoD (Books on Demand) Yayınevi – 2015 Almanya – ISBN Numarası: 978-3-7357-5832-3


Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

Kanuna Aykırı Genel Kurul Kararlarının Akıbeti – Toplantı ve Karar Nisapları Özelinde Bir İnceleme – Yargıtay Dergisi

Anonim Şirketlerin Kendi Paylarını İktisabının Hukuki Sonuçları – İnönü Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi

Kıymetli Evrak Hukuku’nda Yeni Bir Öneri: Elektronik Çek. Alman Elektronik Kıymetli Evrak Kanunu Tasarısı (Ewpg-E) Işığında Bir İnceleme – Yargıtay Dergisi

Yeni Bir Şirket Türü: Bağlı Malvarlığına Sahip Limited Şirket – Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi

Şirketler Topluluğunda Hamilik Beyanları ve Sorumluluğa Etkisi – Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi

Anonim Şirketlerde Pay Sahiplerinin Bilgi Alma Hakkının İhlalinden Dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin Sorumluluğu – Terazi Aylık Hukuk Dergisi

Ticari İşlemlerde Taşınır Rehninin Sona Ermesi – Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi

Willenserklärung bei Internet-Auktionen – Rechtsbrücke Hukuk Dergisi

Alman Ticaret Kanunu Gereğince Online Genel Kurul Toplantılarındaki Kesintiler ve Hissedarların Fesih Hakkı – Legal Hukuk Dergisi

6750 sayılı Ticari İşlemlerde Taşınır Rehni Kanunu’nun Getirdiği Yenilikler ve Değişiklikler – Legal Hukuk Dergisi

İş Kazasından Doğan Maddi Tazminat – Legal İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Hukuku Dergisi

Avukatlık Mesleğinin İnternet Ortamında İcrası – İdeal Hukuk Dergisi


Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan bildiriler

II.Ticaret Hukuku Kongresi – Maltepe Üniversitesi
Tebliğ Konusu: Hükmi Yolla Kurulan Adi Ortaklığın Tasfiyesi

I.Ticaret Hukuku Kongresi – Maltepe Üniversitesi
Tebliğ Konusu: Anonim Şirketler Açısından Yeni Bir Tartışma: Yönetim Kurulu Üyeliğinin Askıya Alınması

Tüzel Kişilik Penceresinden Anonim Ortaklık Sempozyumu – Mef Üniversitesi
Tebliğ Konusu: Ön Anonim Şirketin Tüzel Kişilik Kazanması

Medeni Hukukta Güncel Tartışmalar Sempozyumu 2 – Altınbaş Üniversitesi
Tebliğ Konusu: Yargıtay İçtihadı Birleştirme Kurulu Kararı Işığında Avalin Hukuki Niteliği

Ticaret Hukuku Günleri-III – Kadir Has Üniversitesi
Tebliğ Konusu: Şirketler Topluluğu Bağlamında Türkiye Varlık Fonu Yönetimi A.Ş.

Ticaret Hukuku Günleri-II – Altınbaş Üniversitesi
Tebliğ Konusu: Patronaj Açıklaması Kapsamında Güvenden Doğan Sorumluluk

Ticaret Hukuku Günleri-I – Beykent Üniversitesi
Tebliğ Konusu: Hakim Şirketin Bağlı Şirket Yönetim Kurulu Üyelerinin Sorumluluklarını Üstlenmesi

Ticaret Hukuku Sempozyumu-I: Şirketler Hukukunda Yöneticilerin Sorumluluğu – Altınbaş Üniversitesi
Tebliğ Konusu: Anonim Şirketlerde Pay Sahiplerinin Bilgi Alma Hakkının İhlalinden Dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin Sorumluluğu

Türk-Alman Hukuku’nda Ticaret Şirketleri Konferansı – Atatürk Üniversitesi, Erzurum
Tebliğ Konusu: Türk ve Alman Ticaret Şirketlerinin Benzer ve Farklı Yanları


Diğer Yayınlar

Türk Hukuku’nun Gelişim Süreci – Panorama Dergisi


Makaleler (Yayımlanacak)

İslam Hukuku’nda Adalet ve Liyakat

Projeler

Yeni Türk Ticaret Kanunu Eğitimi – Kassel (Almanya) Türk İşadamları Derneği
Görev: Eğitmen

Herkes İçin Adalet Projesi – T.C. Başbakanlık Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı ve İstanbul Şehir Üniversitesi

Görev: Eğitmen

İdari Görevler

Altınbaş Üniversitesi – Köln Üniversitesi
Çift Diplomalı Türk-Alman Hukuk Lisans Programı Direktörü


Bilimsel Kuruluşlara Üyelikleri

BİSAM (Bilimsel ve Sosyal Araştırmalar Merkezi), Yönetim Kurulu Başkanı

UTDA (Union of Turkish-Democratic Academicians), Kurucular Kurulu Üyesi

ELSA (European Law Students Association), Üye


Ödüller

2019 – DAAD (Alman Akademik Değişim Servisi) Forschungsaufenthalte für Hochschullehrer und Wissenschaftler Proje Ödülü

2018 – VG Wort Telif Ödülü

2014 – 2016 Avicenna Studienwerk Doktora Bursu (Almanya genelinde yalnızca 66 öğrenciye verilen, Alman Milli Eğitim Bakanlığı destekli burs.)

2009 – 2010 Kadir Has Üniversitesi 3.68/4.00 dönem not ortalamasıyla Üstün Şeref Derecesi

2009 – 2010 Kadir Has Üniversitesi 3.20/4.00 dönem not ortalamasıyla Şeref/Honor Derecesi

2008 – 2009 Mustafa Enver Adakan Vakfı Bursu (Tüm Türkiye’de 60 Başarılı öğrenciye verilen

karşılıksız burs)

2007 – 2008 Kadir Has Üniversitesi 3.08/4.00 dönem not ortalamasıyla Şeref/Honor Derecesi

2005 Kadir Has Üniversitesi Hukuk Fakültesi ÖSYM Bursu (%100 Eğitim Ücreti Bursu)

1997 M.E.B. İlköğretim 4.Sınıflar Arası Sınavı Hatay İli 10.’su, İlçe 2.’si.

Akademisyen Doç.Dr.iur.Murat Can Atakan