DUYURULAR

Kıymetli Evrak Hukuku” derslerine aşağıdaki linke tıklayarak ulaşabilirsiniz.


Gesellschaftsgründung in der Türkei” başlıklı kitap 9783756221042 ISBN numarası ile birlikte yayımlandı.


Kanuna Aykırı Genel Kurul Kararlarının Akıbeti – Toplantı ve Karar Nisapları Özelinde Bir İnceleme” – başlıklı makale, Yargıtay Dergisi’nin 2022 Yılı, 2.Sayısında yayımlandı.


Anonim Şirkette Pay Sahipliği Hakları” başlıklı kitap Aristo Yayınevi’nden 978-625-8385-16-8 ISBN numarası ile çıktı.


Şirketler Topluluğunda Hâkimiyet” başlıklı kitap Aristo Yayınevi’nden 9786257619172 ISBN numarası ile çıktı.


Anonim Şirketlerin Kendi Paylarını İktisabının Hukuki Sonuçları” başlıklı makale, İnönü Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi’nin 2021 Yılı, 1.Sayısında yayımlandı.


Kıymetli Evrak Hukuku’nda Yeni Bir Öneri: Elektronik Çek. Alman Elektronik Kıymetli Evrak Kanunu Tasarısı (Ewpg-E) Işığında Bir İnceleme” başlıklı makale, Yargıtay Dergisi’nin 2021 Yılı, 1.Sayısında yayımlandı.


Yeni Bir Şirket Türü: Bağlı Malvarlığına Sahip Limited Şirket” başlıklı makale, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi’nin 2021 Yılı, 70.Cilt, 2.Sayısında yayımlandı.


Anonim Şirketler Açısından Yeni Bir Tartışma: Yönetim Kurulu Üyeliğinin Askıya Alınması” başlıklı kitap bölümü Aristo Yayınevi’nden 978-625-7619-13-4 ISBN numarası ile çıktı.


Şirketler Topluluğunda Hamilik Beyanları ve Sorumluluğa Etkisi” başlıklı makale, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi’nin 2020 Yılı, 69.Cilt, 3.Sayısında yayımlandı.

Şirketler Topluluğunda Hamilik Beyanları ve Sorumluluğa Etkisi - Murat Can Atakan - M.Can Atakan


MEF Üniversitesi Hukuk Fakültesi‘nde düzenlenen Tüzel Kişilik Penceresinden Anonim Ortaklık başlıklı sempozyumda “Ön Anonim Şirketin Tüzel Kişilik Kazanması” başlıklı tebliğde bulunuldu.

Tüzel Kişilik Penceresinden Anonim Ortaklık - Ön Anonim Şirketin Tüzel Kişilik Kazanması - Murat Can Atakan - M.Can Atakan


Altınbaş Üniversitesi Hukuk Fakültesi‘nde düzenlenen Medeni Hukukta Güncel Tartışmalar Sempozyumu-2 başlıklı sempozyumda “Yargıtay İçtihadı Birleştirme Kurulu Kararı Işığında Avalin Hukuki Niteliği” başlıklı tebliğde bulunuldu.

Medeni Hukukta Güncel Tartışmalar Sempozyumu-2 - Yargıtay İçtihadı Birleştirme Kurulu Kararı Işığında Avalin Hukuki Niteliği - Murat Can Atakan - M.Can Atakan


“Türkisches Handelsrecht in 66 Fragen” (66 Soruda Türk Ticaret Hukuku) başlıklı kitap 978-3-7519-3368-1 ISBN numarası ile birlikte yayımlandı.

Türkisches Handelsrecht in 66 Fragen - 66 Soruda Türk Ticaret Hukuku - Murat Can Atakan - M. Can Atakan


Kadir Has Üniversitesi Hukuk Fakültesi‘nde düzenlenen Ticaret Hukuku Günleri-III başlıklı sempozyumda “Şirketler Topluluğu Bağlamında Türkiye Varlık Fonu Yönetimi A.Ş.” başlıklı tebliğde bulunuldu.

Şirketler Topluluğu Bağlamında Türkiye Varlık Fonu Yönetimi A.Ş. - Murat Can Atakan - M. Can Atakan


Konzernrecht im deutsch-türkischen Rechtsvergleich” başlıklı proje, DAAD (Alman Akademik Değişim Servisi) tarafından Almanya’da akademik çalışmalarda bulunmak üzere proje desteği kazandı.

Davet mektubu 13.06.2019 tarihinde İstanbul Almanya Başkonsolosu Sn.Michael Reiffenstuel’un ev sahipliğinde gerçekleşen törende, DAAD Türkiye Direktörü Sn. Dr.Volker Schmidt tarafından takdim edildi.

Forschungsaufenthalte für Hochschullehrer und Wissenschaftler” bursuna (proje desteğine) her yıl 60 ülkede binlerce akademisyen başvuruda bulunuyor ve yalnızca belirli sayıda başarılı akademisyen programa kabul ediliyor.

Yrd.Doç.Dr.Murat Can Atakan - Dr.iur.Murat Can Atakan

DAAD - Yrd.Doç.Dr.Murat Can Atakan - Dr.iur.Murat Can Atakan DAAD Araştırma Bursiyerleri 2019 Murat Can Atakan


“Anonim Şirketlerde Pay Sahiplerinin Bilgi Alma Hakkının İhlalinden Dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin Sorumluluğu” başlıklı makale, Terazi Dergisi’nin 2019 Yılı, 14.Cildinde yayımlandı.

Anonim Şirketlerde Pay Sahiplerinin Bilgi Alma Hakkının İhlalinden Dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin Sorumluluğu - Terazi Aylık Dergisi Cilt 14 Sayı Özel Sayı Yıl Mart 2019 - Yrd.Doç.Dr.Murat Can Atakan - Dr.iur.Murat Can Atakan


Altınbaş Üniversitesi Hukuk Fakültesi‘nde düzenlenen Ticaret Hukuku Günleri-II başlıklı sempozyumda, Prof.Dr.İsmail Kayar ile birlikte “Patronaj Açıklaması Kapsamında Güvenden Doğan Sorumluluk” başlıklı tebliğde bulunuldu.

Patronaj Açıklaması Kapsamında Güvenden Doğan Sorumluluk - Prof.Dr.İsmail Kayar-Dr.iur.Murat Can Atakan


Beykent Üniversitesi Hukuk Fakültesi‘nde düzenlenen Ticaret Hukuku Günleri-I başlıklı sempozyumda, “Hakim Şirketin Bağlı Şirket Yönetim Kurulu Üyelerinin Sorumluluklarını Üstlenmesi” başlıklı tebliğde bulunuldu.

Hakim Şirketin Bağlı Şirket Yönetim Kurulu Üyelerinin Sorumluluklarını Üstlenmesi - Beykent Üniversitesi Hukuk Fakültesi - Murat Can Atakan - M.Can Atakan  Hakim Şirketin Bağlı Şirket Yönetim Kurulu Üyelerinin Sorumluluklarını Üstlenmesi - Dr.iur.Murat Can Atakan

Hakim Şirketin Bağlı Şirket Yönetim Kurulu Üyelerinin Sorumluluklarını Üstlenmesi - Ticaret Hukuku Günleri - Dr.Murat Can Atakan Şirketler Topluluğu Yrd.Doç.Dr.Murat Can Atakan

Hakim Şirketin Bağlı Şirket Yönetim Kurulu Üyelerinin Sorumluluklarını Üstlenmesi - Yrd.Doç.Dr.Murat Can Atakan


“Die Onlinehauptversammlungen bei börsennotierten Aktiengesellschaften im deutsch-türkischen Rechtsvergleich” adlı kitap, VG WORT tarafından telif ödülüne layık görülmüştürKitap toplam 1.800 Euro ile ödüllendirilmiştir.

1958 yılında Almanya’da kurulan VG WORT, her yıl temmuz ayında, bir önceki yıl Almanya’da yayınlanan kitaplar arasında yapılan değerlendirmeyi başarıyla geçen yazarlara telif ödülü veren bir kurumdur. Bahsi geçen kitap geçtiğimiz yıl da Alman Ulusal Kütüphanesi Kataloğu’na girmeye hak kazanmıştır.

Yrd.Doç.Dr.Murat Can Atakan - Dr.iur.Murat Can Atakan


“Ticari İşlemlerde Taşınır Rehninin Sona Ermesi” başlıklı makale Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi‘nin 2018 yılı, 26.cildinde yayımlandı.

Ticari İşlemlerde Taşınır Rehninin Sona Ermesi - Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi Cilt 26 Sayı 2 Yıl 2018 - Yrd.Doç.Dr.Murat Can Atakan - Dr.iur.Murat Can Atakan


Altınbaş Üniversitesi‘nin ev sahipliğinde gerçekleşen Şirketler Hukukunda Yöneticilerin Sorumluluğu konulu Ticaret Hukuku Sempozyumu‘nda, Anonim Şirketlerde Pay Sahiplerinin Bilgi Alma Hakkının İhlalinden Dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin Sorumluluğu başlıklı tebliğde bulunuldu.

 Anonim Şirketlerde Pay Sahiplerinin Bilgi Alma Hakkının İhlalinden Dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin Sorumluluğu - Yrd.Doç.Dr.Murat Can Atakan Yrd.Doç.Dr.Murat Can Atakan

Yrd.Doç.Dr.Murat Can Atakan  Yrd.Doç.Dr.Murat Can Atakan

Yrd.Doç.Dr.Murat Can Atakan


Willenserklärung bei Internet-Auktionen” başlıklı makale Rechtsbrücke Hukuk Dergisi‘nde yayımlandı.

Willenserklärung bei Internet-Auktionen - İnterenet Açık Arttırmalarında İrade Beyanı - Murat Can Atakan - M. Can Atakan

Detaylı Bilgi İçin Tıklayın


Akdeniz Üniversitesi‘nin ev sahipliğinde gerçekleşen 4.Adalet MYO Sempozyumu‘nda tebliğde bulunuldu.


6750 sayılı Ticari İşlemlerde Taşınır Rehni Kanunu’nun Getirdiği Yenilikler ve Değişiklikler” başlıklı makale yayımlandı.

6750 sayılı Ticari İşlemlerde Taşınır Rehni Kanunu’nun Getirdiği Yenilikler ve Değişiklikler - Murat Can Atakan

Detaylı Bilgi İçin Tıklayın


Alman Ticaret Kanunu’na Göre Online Genel Kurul Toplantılarındaki Kesintiler ve Hissedarların Fesih Hakkı” başlıklı makale yayımlandı.

Alman Ticaret Kanunu’na Göre Online Genel Kurul Toplantılarındaki Kesintiler ve Hissedarların Fesih Hakkı - Murat Can Atakan

Detaylı Bilgi İçin Tıklayın


“Başkanlık Sistemi”ne ilişkin değerlendirmeler internet haber sitelerinden haberbedava.com’da yayınlandı.

roportaj-murat-can-atakan

Detaylı Bilgi İçin Tıklayın


“Die Onlinehauptversammlungen bei börsennotierten Aktiengesellschaften im deutsch-türkischen Rechtsvergleich” başlıklı kitap 978-3-8300-9311-4 ISBN numarası ile yayımlandı.

Die Onlinehauptversammlungen bei börsennotierten Aktiengesellschaften im deutsch-türkischen Rechtsvergleich - Murat Can Atakan - Atakan, Murat Can

Detaylı Bilgi İçin Tıklayın


Almanya’da yüksek öğrenim gören 65 müslüman akademisyen ile birlikte Cumhurbaşkanı Joachim Gauck tarafından Villa Hammerschmidt‘de ağırlandık.

alman-cumhurbaskani-joachim-gauck-murat-can-atakan

Detaylı Bilgi İçin Tıklayın


“Der Vertragsschluss und das Widerrufsrecht im Rahmen von Internet-Auktionen” başlıklı kitap 978-3-7357-5832-3 ISBN numarası ile yayımlandı.

Der Vertragsschluss und das Widerrufsrecht im Rahmen von Internet-Auktionen - Atakan, Murat Can - Murat Can Atakan

Detaylı Bilgi İçin Tıklayın


BİSAM (Bilimsel ve Sosyal Araştırmalar Merkezi)’nin Düzenlediği Konferanslar Dizisi’nde “İslam Hukuku’nda Adalet ve Liyakat” Başlıklı Tebliğ Sunuldu.

islam-hukukunda-adalet-ve-liyakat-murat-can-atakan

Detaylı Bilgi İçin Tıklayın


“İş Kazasından Doğan Maddi Tazminat” Başlıklı Makale Yayımlandı.

İş Kazasından Doğan Maddi Tazminat - Murat Can Atakan

Detaylı Bilgi İçin Tıklayın


Atatürk Üniversitesi’nin Düzenlediği “Türk-Alman Hukuku’nda Ticaret Şirketleri Konferansı”nda “Türk ve Alman Şirketler Hukuku’nun Benzer ve Farklı Yönleri” Başlıklı Tebliğ Sunuldu.

erzurum-ataturk-universitesi-turk-alman-hukukunda-ticaret-sirketleri-konferansi-murat-can-atakan-1 erzurum-ataturk-universitesi-turk-alman-hukukunda-ticaret-sirketleri-konferansi-murat-can-atakan-2


“Avukatlık Mesleğinin İnternet Ortamında İcrası” Başlıklı Makale Yayımlandı.

Avukatlık Mesleğinin İnternet Ortamında İcrası - Murat Can Atakan


“Almanya’daki Alacak İçin Türkiye’de Dava Açmak” Başlıklı Makale Yayımlandı.

Almanya'daki Alacak İçin Türkiye'de Dava Açmak - Murat Can Atakan


“Boşanma ve Tanıma-Tenfiz Davaları” Başlıklı Makale Yayımlandı.

Boşanma ve Tanıma-Tenfiz Davaları - Murat Can Atakan


“Türkiye’deki Trafik Kazalarında Yapılması Gerekenler” Başlıklı Makale Yayımlandı.

Türkiye'deki Trafik Kazalarında Yapılması Gerekenler - Murat Can Atakan


“Türkiye’de Miras Davaları” Başlıklı Makale Yayımlandı.

Türkiye'de Miras Davaları - Murat Can Atakan