DUYURULAR

MEF Üniversitesi Hukuk Fakültesi‘nde düzenlenen Tüzel Kişilik Penceresinden Anonim Ortaklık başlıklı sempozyumda “Ön Anonim Şirketin Tüzel Kişilik Kazanması” başlıklı tebliğde bulunuldu.


Altınbaş Üniversitesi Hukuk Fakültesi‘nde düzenlenen Medeni Hukukta Güncel Tartışmalar Sempozyumu-2 başlıklı sempozyumda “Yargıtay İçtihadı Birleştirme Kurulu Kararı Işığında Avalin Hukuki Niteliği” başlıklı tebliğde bulunuldu.

Yrd.Doç.Dr.Murat Can Atakan - Dr.iur.Murat Can Atakan


“Türkisches Handelsrecht in 66 Fragen” (66 Soruda Türk Ticaret Hukuku) Kitabı yayımlandı.

Yrd.Doç.Dr.Murat Can Atakan - Dr.iur.Murat Can Atakan


Kadir Has Üniversitesi Hukuk Fakültesi‘nde düzenlenen Ticaret Hukuku Günleri-III başlıklı sempozyumda “Şirketler Topluluğu Bağlamında Türkiye Varlık Fonu Yönetimi A.Ş.” başlıklı tebliğde bulunuldu.

Yrd.Doç.Dr.Murat Can Atakan - Dr.iur.Murat Can Atakan


Konzernrecht im deutsch-türkischen Rechtsvergleich” başlıklı proje, DAAD (Alman Akademik Değişim Servisi) tarafından Almanya’da akademik çalışmalarda bulunmak üzere proje desteği kazandı.

Davet mektubu 13.06.2019 tarihinde İstanbul Almanya Başkonsolosu Sn.Michael Reiffenstuel’un ev sahipliğinde gerçekleşen törende, DAAD Türkiye Direktörü Sn. Dr.Volker Schmidt tarafından takdim edildi.

Forschungsaufenthalte für Hochschullehrer und Wissenschaftler” bursuna (proje desteğine) her yıl 60 ülkede binlerce akademisyen başvuruda bulunuyor ve yalnızca belirli sayıda başarılı akademisyen programa kabul ediliyor.

Yrd.Doç.Dr.Murat Can Atakan - Dr.iur.Murat Can Atakan

DAAD - Yrd.Doç.Dr.Murat Can Atakan - Dr.iur.Murat Can Atakan DAAD Araştırma Bursiyerleri 2019 Murat Can Atakan


“Anonim Şirketlerde Pay Sahiplerinin Bilgi Alma Hakkının İhlalinden Dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin Sorumluluğu” başlıklı makale, Terazi Dergisi’nin 2019 Yılı, 14.Cildinde yayımlandı.

Terazi Aylık Dergisi Cilt 14 Sayı Özel Sayı Yıl Mart 2019 - Yrd.Doç.Dr.Murat Can Atakan - Dr.iur.Murat Can Atakan


Altınbaş Üniversitesi Hukuk Fakültesi‘nde düzenlenen Ticaret Hukuku Günleri-II başlıklı sempozyumda, Prof.Dr.İsmail Kayar ile birlikte “Patronaj Açıklaması Kapsamında Güvenden Doğan Sorumluluk” başlıklı tebliğde bulunuldu.

Patronaj Açıklaması Kapsamında Güvenden Doğan Sorumluluk - Prof.Dr.İsmail Kayar-Dr.iur.Murat Can Atakan


Beykent Üniversitesi Hukuk Fakültesi‘nde düzenlenen Ticaret Hukuku Günleri-I başlıklı sempozyumda, “Hakim Şirketin Bağlı Şirket Yönetim Kurulu Üyelerinin Sorumluluklarını Üstlenmesi” başlıklı tebliğde bulunuldu.

Hakim Şirketin Bağlı Şirket Yönetim Kurulu Üyelerinin Sorumluluklarını Üstlenmesi - Beykent Üniversitesi Hukuk Fakültesi - Murat Can Atakan  Hakim Şirketin Bağlı Şirket Yönetim Kurulu Üyelerinin Sorumluluklarını Üstlenmesi - Dr.iur.Murat Can Atakan

Hakim Şirketin Bağlı Şirket Yönetim Kurulu Üyelerinin Sorumluluklarını Üstlenmesi - Ticaret Hukuku Günleri - Dr.Murat Can Atakan Şirketler Topluluğu Yrd.Doç.Dr.Murat Can Atakan

Hakim Şirketin Bağlı Şirket Yönetim Kurulu Üyelerinin Sorumluluklarını Üstlenmesi - Yrd.Doç.Dr.Murat Can Atakan


“Die Onlinehauptversammlungen bei börsennotierten Aktiengesellschaften im deutsch-türkischen Rechtsvergleich” adlı kitap, VG WORT tarafından telif ödülüne layık görülmüştürKitap toplam 1.800 Euro ile ödüllendirilmiştir.

1958 yılında Almanya’da kurulan VG WORT, her yıl temmuz ayında, bir önceki yıl Almanya’da yayınlanan kitaplar arasında yapılan değerlendirmeyi başarıyla geçen yazarlara telif ödülü veren bir kurumdur. Bahsi geçen kitap geçtiğimiz yıl da Alman Ulusal Kütüphanesi Kataloğu’na girmeye hak kazanmıştır.

Yrd.Doç.Dr.Murat Can Atakan - Dr.iur.Murat Can Atakan


“Ticari İşlemlerde Taşınır Rehninin Sona Ermesi” başlıklı makale Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi‘nin 2018 yılı, 26.cildinde yayımlandı.

Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi Cilt 26 Sayı 2 Yıl 2018 - Yrd.Doç.Dr.Murat Can Atakan - Dr.iur.Murat Can Atakan


Altınbaş Üniversitesi‘nin ev sahipliğinde gerçekleşen Şirketler Hukukunda Yöneticilerin Sorumluluğu konulu Ticaret Hukuku Sempozyumu‘nda, Anonim Şirketlerde Pay Sahiplerinin Bilgi Alma Hakkının İhlalinden Dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin Sorumluluğu başlıklı tebliğde bulunuldu.

Yrd.Doç.Dr.Murat Can Atakan  Yrd.Doç.Dr.Murat Can Atakan

Yrd.Doç.Dr.Murat Can Atakan  Yrd.Doç.Dr.Murat Can Atakan

Yrd.Doç.Dr.Murat Can Atakan


Willenserklärung bei Internet-Auktionen” başlıklı makale Rechtsbrücke Hukuk Dergisi‘nde yayımlandı.

Detaylı Bilgi İçin Tıklayın


Akdeniz Üniversitesi‘nin ev sahipliğinde gerçekleşen 4.Adalet MYO Sempozyumu‘nda tebliğde bulunuldu.


6750 sayılı Ticari İşlemlerde Taşınır Rehni Kanunu’nun Getirdiği Yenilikler ve Değişiklikler” başlıklı makale yayımlandı.

Detaylı Bilgi İçin Tıklayın


Alman Ticaret Kanunu’na Göre Online Genel Kurul Toplantılarındaki Kesintiler ve Hissedarların Fesih Hakkı” başlıklı makale yayımlandı.

Detaylı Bilgi İçin Tıklayın


“Başkanlık Sistemi”ne ilişkin değerlendirmeler internet haber sitelerinden haberbedava.com’da yayınlandı.

roportaj-murat-can-atakan

Detaylı Bilgi İçin Tıklayın


“Die Onlinehauptversammlungen bei börsennotierten Aktiengesellschaften im deutsch-türkischen Rechtsvergleich” Başlıklı Kitap Yayımlandı.

7831-0203_Umschlag

Detaylı Bilgi İçin Tıklayın


Almanya’da yüksek öğrenim gören 65 müslüman akademisyen ile birlikte Cumhurbaşkanı Joachim Gauck tarafından Villa Hammerschmidt‘de ağırlandık.

alman-cumhurbaskani-joachim-gauck-murat-can-atakan

Detaylı Bilgi İçin Tıklayın


“Der Vertragsschluss und das Widerrufsrecht im Rahmen von Internet-Auktionen” Başlıklı Kitap Yayımlandı.

der-vertragsschluss-und-das-widerrufsrecht-im-rahmen-von-internet-auktionen-murat-can-atakan

Detaylı Bilgi İçin Tıklayın


BİSAM (Bilimsel ve Sosyal Araştırmalar Merkezi)’nin Düzenlediği Konferanslar Dizisi’nde “İslam Hukuku’nda Adalet ve Liyakat” Başlıklı Tebliğ Sunuldu.

islam-hukukunda-adalet-ve-liyakat-murat-can-atakan

Detaylı Bilgi İçin Tıklayın


“İş Kazasından Doğan Maddi Tazminat” Başlıklı Makale Yayımlandı.

is-kazasindan-dogan-maddi-tazminat-murat-can-atakan

Detaylı Bilgi İçin Tıklayın


Atatürk Üniversitesi’nin Düzenlediği “Türk-Alman Hukuku’nda Ticaret Şirketleri Konferansı”nda “Türk ve Alman Şirketler Hukuku’nun Benzer ve Farklı Yönleri” Başlıklı Tebliğ Sunuldu.

erzurum-ataturk-universitesi-turk-alman-hukukunda-ticaret-sirketleri-konferansi-murat-can-atakan-1 erzurum-ataturk-universitesi-turk-alman-hukukunda-ticaret-sirketleri-konferansi-murat-can-atakan-2


“Avukatlık Mesleğinin İnternet Ortamında İcrası” Başlıklı Makale Yayımlandı.

avukatlik-mesleginin-internet-ortaminda-icrasi-murat-can-atakan


“Almanya’daki Alacak İçin Türkiye’de Dava Açmak” Başlıklı Makale Yayımlandı.

almanyadaki-alacak-icin-turkiyede-dava-acmak-murat-can-atakan


“Boşanma ve Tanıma-Tenfiz Davaları” Başlıklı Makale Yayımlandı.

bosanma-ve-tanima-tenfiz-davalari-murat-can-atakan


“Türkiye’deki Trafik Kazalarında Yapılması Gerekenler” Başlıklı Makale Yayımlandı.

turkiyedeki-trafik-kazalarinda-yapilmasi-gerekenler-av-murat-can-atakan


“Türkiye’de Miras Davaları” Başlıklı Makale Yayımlandı.

turkiyede-miras-davalari-murat-can-atakan