HUKUK DANIŞMANI

Türk Ticaret Hukuku Uzmanı

Alman Ticaret Hukuku Uzmanı

Hukuk Danışmanı Doç. Dr. Murat Can AtakanUzmanlık Alanları / Hukuki Mütalaa Konuları:
Ticari İşletme Hukuku, Şirketler Hukuku, Kıymetli Evrak Hukuku, Taşıma Hukuku, Sigorta Hukuku, Rekabet Hukuku, Fikri Mülkiyet Hukuku, Marka ve Patent Hukuku, Sermaye Piyasası Hukuku, Borçlar Hukuku, İcra-İflas Hukuku, Trafik Hukuku, Alman Ticaret Hukuku, Alman Medeni Hukuku, Alman Borçlar Hukuku, Alman Trafik Hukuku, Uluslararası Trafik Hukuku


Eğitim Bilgileri                                                                                                                   

Doçentlik                   2021                    Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı

Doktora:                     2013 – 2016        *Göttingen Üniversitesi             Göttingen/Almanya
Hukuk Fakültesi – Özel Hukuk Doktora Programı (Burslu)

Yüksek Lisans Eğitimi:2012 – 2013        *Göttingen Üniversitesi             Göttingen/Almanya
Hukuk Fakültesi – Özel Hukuk Yüksek Lisans Programı (Burslu)

Lisans Eğitimi:            2005 – 2010        **Kadir Has Üniversitesi            İstanbul
Hukuk Fakültesi – Hukuk Bölümü (%100 ÖSYM Burslu)


Dil Eğitimi:

2011                         Göttingen Üniversitesi          Göttingen/Almanya
Almanca Hazırlık Okulu (Burslu)

2009                        English Time                           Londra / İNG.
İngilizce Dilokulu

2008 – 2009           İstanbul Barosu / SEM         İstanbul
Mesleki İngilizce Kursu

2005 – 2006          Kadir Has Üniversitesi          İstanbul
İngilizce Hazırlık Okulu

Uluslararası Değişim Programı
(Interexchange – Workand Travel)

2006 Yaz Dönemi        WrangellSeafoodsCo.              Alaska / A.B.D.

2008 Yaz Dönemi        Royal Rolling ChairsCo.     NewJersey / A.B.D.

Mesleki Çalışmalar                                                                                                            

Yazılan Kitaplar/Kitap Bölümleri

Gesellschaftsgründung in der Türkei – BoD (Books on Demand) Yayınevi – 2022 Almanya – ISBN Numarası: 9783756221042

Anonim Şirkette Pay Sahipliği Hakları – Aristo Yayınevi – 2022 Türkiye – ISBN Numarası: 978-625-8385-16-8

Şirketler Topluluğunda Hâkimiyet – Aristo Yayınevi – 2021 Türkiye – ISBN Numarası: 9786257619172

Anonim Şirketler Açısından Yeni Bir Tartışma: Yönetim Kurulu Üyeliğinin Askıya Alınması – Aristo Yayınevi – 2021 Türkiye – ISBN Numarası: 978-625-7619-13-4

Türkisches Handelsrecht in 66 Fragen – BoD (Books on Demand) Yayınevi – 2020 Almanya – ISBN Numarası: 978-3-7519-3368-1

Die Onlinehauptversammlungen bei börsennotierten Aktiengesellschaften im deutsch-türkischen Rechtsvergleich – Verlag Dr.Kovac Yayınevi – 2016 Almanya – ISBN Numarası: 978-3-8300-9311-4

Der Vertragsschluss und das Widerrufsrecht im Rahmen von Internet-Auktionen – BoD (Books on Demand) Yayınevi – 2015 Almanya – ISBN Numarası: 978-3-7357-5832-3

Makaleler (Yayımlanmış)

Kanuna Aykırı Genel Kurul Kararlarının Akıbeti – Toplantı ve Karar Nisapları Özelinde Bir İnceleme – Yargıtay Dergisi

Anonim Şirketlerin Kendi Paylarını İktisabının Hukuki Sonuçları – İnönü Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi

Kıymetli Evrak Hukuku’nda Yeni Bir Öneri: Elektronik Çek. Alman Elektronik Kıymetli Evrak Kanunu Tasarısı (Ewpg-E) Işığında Bir İnceleme – Yargıtay Dergisi

Yeni Bir Şirket Türü: Bağlı Malvarlığına Sahip Limited Şirket – Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi

Şirketler Topluluğunda Hamilik Beyanları ve Sorumluluğa Etkisi – Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi

Anonim Şirketlerde Pay Sahiplerinin Bilgi Alma Hakkının İhlalinden Dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin Sorumluluğu – Terazi Aylık Hukuk Dergisi

Ticari İşlemlerde Taşınır Rehninin Sona Ermesi – Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi

Willenserklärung bei Internet-Auktionen (İnternet Açık Arttırmalarında İrade Açıklamaları) – Rechtsbrücke Hukuk Dergisi

Alman Ticaret Kanunu Gereğince Online Genel Kurul Toplantılarındaki Kesintiler ve Hissedarların Fesih Hakkı – Legal Hukuk Dergisi

6750 sayılı Ticari İşlemlerde Taşınır Rehni Kanunu’nun Getirdiği Yenilikler ve Değişiklikler – Legal Hukuk Dergisi

İş Kazasından Doğan Maddi Tazminat – Legal İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Hukuku Dergisi

Türk Hukuku’nun Gelişim Süreci – Panorama Dergisi

Avukatlık Mesleğinin İnternet Ortamında İcrası – İdeal Hukuk Dergisi

(Alacak Bakımından) Tanıma Tenfiz Davaları

Uluslararası Alacak Davaları

Miras Davaları

Trafik Kazalarında Yapılması Gerekenler

Boşanma ve Tanıma-Tenfiz Davaları

Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan bildiriler

II.Ticaret Hukuku Kongresi – Maltepe Üniversitesi Tebliğ Konusu: Hükmi Yolla Kurulan Adi Ortaklığın Tasfiyesi

I.Ticaret Hukuku Kongresi – Maltepe Üniversitesi Tebliğ Konusu: Anonim Şirketler Açısından Yeni Bir Tartışma: Yönetim Kurulu Üyeliğinin Askıya Alınması

Tüzel Kişilik Penceresinden Anonim Ortaklık Sempozyumu – Mef Üniversitesi
Tebliğ Konusu: Ön Anonim Şirketin Tüzel Kişilik Kazanması

Medeni Hukukta Güncel Tartışmalar Sempozyumu 2 – Altınbaş Üniversitesi
Tebliğ Konusu: Yargıtay İçtihadı Birleştirme Kurulu Kararı Işığında Avalin Hukuki Niteliği

Ticaret Hukuku Günleri-III – Kadir Has Üniversitesi
Tebliğ Konusu: Şirketler Topluluğu Bağlamında Türkiye Varlık Fonu Yönetimi A.Ş.

Ticaret Hukuku Günleri-II – Altınbaş Üniversitesi
Tebliğ Konusu: Patronaj Açıklaması Kapsamında Güvenden Doğan Sorumluluk

Ticaret Hukuku Günleri-I – Beykent Üniversitesi
Tebliğ Konusu: Hakim Şirketin Bağlı Şirket Yönetim Kurulu Üyelerinin Sorumluluklarını Üstlenmesi

Ticaret Hukuku Sempozyumu-I: Şirketler Hukukunda Yöneticilerin Sorumluluğu – Altınbaş Üniversitesi
Tebliğ Konusu: Anonim Şirketlerde Pay Sahiplerinin Bilgi Alma Hakkının İhlalinden Dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin Sorumluluğu

Türk-Alman Hukuku’nda Ticaret Şirketleri Konferansı – Atatürk Üniversitesi, Erzurum
Tebliğ Konusu: Türk ve Alman Şirketler Hukuku’nun Benzer ver Farklı Yönleri

Projeler

Yeni Türk Ticaret Kanunu Eğitimi – TUK e.V. (Kassel Türk İşadamları Derneği)

Görev: Eğitmen

Verilen Eğitim: 66 Soruda yeni TTK

Herkes İçin Adalet Projesi – T.C. Başbakanlık Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı ve İstanbul Şehir Üniversitesi

Görev: Eğitmen

Verilen Eğitim: Türk Vergi Hukuku, Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşması

Sertifika Programları:

2017                                       Sakarya Üniversitesi & İKAM                            İstanbul & Sakarya
5. İslam İktisadı Atölyesi – İslam İktisadı Perspektifinden Faiz

2015                                       Göttingen Üniversitesi                                                 Göttingen
Bilişim Hukuku Enstitüsü – ICT/IP Hukuku

2014                                        İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi                               İstanbul
Türk Alman Çifte Vergilendirme Anlaşmasında Yorum, Uygulama ve Gelecek Eğilimler Konferansı

2012                                        Göttingen Üniversitesi                                                 Göttingen
Bilişim Hukuku Enstitüsü – İşyerinde Dataların Hukuki Koruması

2009                                        İstanbul Barosu                                                           İstanbul
Fikri ve Sınaî Haklar Komisyonu – Fikri ve Sınai Haklar

2009                                        Bahçeşehir Üniversitesi                                               İstanbul
İGUL (Global Hukuk Programları Direktörlüğü) – Fikri Haklar ve Spor Hukuku

2009                                       Kadir Has Üniversitesi                                                 İstanbul
Hukuk Fakültesi – Fikri Mülkiyet Hukukunda Güncel Gelişmeler

2009                                        Bahçeşehir Üniversitesi                                                İstanbul
İGUL (Global Hukuk Programları Direktörlüğü) – Mukayeseli Güvenlik Hukuku

2009                                        Bahçeşehir Üniversitesi                                                İstanbul
İGUL (Global Hukuk Programları Direktörlüğü) – Serbest Dolaşım Hakkı

2009                                        Bahçeşehir Üniversitesi                                                 İstanbul
İGUL (Global Hukuk Programları Direktörlüğü) – TTK Tasarısının AŞ Organları Konusunda Getirdiği Yenilikler

2009                                        İstanbul Üniversitesi                                                    İstanbul
Hukuk Fakültesi – Kariyer Günleri Konferanslar Dizisi

2008                                       Bahçeşehir Üniversitesi                                                İstanbul
İGUL (Global Hukuk Programları Direktörlüğü) – Aktif Avukatlık Becerileri

2007                                       Özürlüler Vakfı                                                           İstanbul
Özürlülerin Hukuki Hakları

*Sertifikasız birçok konferans ve mesleki eğitime katılındı.

Diğer Sertifika Programları:

2009                                        MÜSİAD & Kadir Has Üniversitesi                              İstanbul
Kariyer Merkezi – Aile Şirketleri Yönetimi

2009                                        Kadir Has Üniversitesi                                                 İstanbul
Kariyer Merkezi – Franchising

2009                                        Mustafa Enver Adakan Vakfı                                        İstanbul
İş Görüşmeleri ve CV Hazırlama Teknikleri

2009                                        Kadir Has Üniversitesi                                                 İstanbul
Kariyer Merkezi – Üniversitede Okurken Kariyer

2007                                        Edutime                                                                      İstanbul
Web Tasarımı

*Sertifikasız birçok konferans ve eğitime katılındı.Aldığı Ödüller ve Burslar                                                                                                 

2019 – DAAD (Alman Akademik Değişim Servisi) Forschungsaufenthalte für Hochschullehrer und Wissenschaftler Proje Ödülü

2018 – VG Wort Telif Ödülü

2014 – 2016     Avicenna Studienwerk – Doktora Bursu

2009 – 2010     Kadir Has Üniversitesi 3.68/4.00 dönem not ortalamasıyla Üstün Şeref Derecesi

2009 – 2010     Kadir Has Üniversitesi 3.20/4.00 dönem not ortalamasıyla Şeref/Honor Derecesi

2007 – 2008     Kadir Has Üniversitesi 3.08/4.00 dönem not ortalamasıyla Şeref/Honor Derecesi

2005                Kadir Has Üniversitesi Hukuk Fakültesi ÖSYM Bursu (%100)

1997                M.E.B. İlköğretim 4.Sınıflar Arası Değerlendirme Sınavı Hatay İli 10.’su, İlçe 2.’si.

İdari Görevler

Altınbaş Üniversitesi – Köln Üniversitesi
Çift Diplomalı Türk-Alman Hukuk Lisans Programı DirektörüÜye Olduğu Kurum ve Kuruluşlar                                                                                  

2015 – dvm.    BİSAM (Bilimsel ve Sosyal Araştırmalar Merkezi)       Kurucu Genel Başkan

2014                UTDA (Union of Turkish-Democratic Academicians)   Kurucu Kurulu Üyesi

2014 – 2016     GGG (Göttinger Graduiertenschule Gesellschaftswissenschaften) Üye

2014 – 2016     UETD (Union Europäisch-Türkischer Demokraten)      Göttingen Temsilcisi

2013 – 2016 DİTİB Göttingen (Diyanet İşleri Türk-İslam Birliği) Yönetim Kurulu Başkanı Başdanışmanı

2013 – dvm.    Göttingen Alumni                                                    Üye

2010 – dvm.    İHH (İnsanı Yardım Vakfı)                                          Gönüllü

2009 – 2010     Young Ceo Club                                                          Genel Sekreteri

2008 – 2009     Kadir Has Üniversitesi Hukuk Kulübü                          Denetleme Kurulu Başkanı

2007 – 2008     Kadir Has Üniversitesi Hukuk Kulübü                          Başkan

2007 – 2008     İstanbul Hukuk Kulüpleri Birliği                                  Yönetim Kurulu Üyesi

2007 – 2010     UNİFEB                                                                      Üye

2007 – 2008     İGEP (İdeal Gençlik Platformu) KİGSEM (Kişisel
Gelişim ve Sürekli Eğitim Merkezi)                              1.Başkan Yardımcısı

2006 – 2010     ELSA (The European Law Students’ Association)         Üye

2005                Kadir Has Üniversitesi Hukuk Fakültesi                        Hazırlık Okulu Temsilcisi

2005                Kadir Has Üniversitesi Hazırlık Okulu                         Öğrenci Konseyi Üyesi


İş Deneyimi                                                                                                                         

2014 – dvm.    EPA Hukuk Bürosu – Hukuk Danışmanı                                  İstanbul/Türkiye

2014                Göttingen Üniversitesi Hukuk Fakültesi – Proje Asistanı           Göttingen /Almanya

2012 – dvm.    Central Gruppe GmbH – Hukuk Danışmanı                              Kassel/Almanya

2012 – 2016     TanimaTenfiz.com – Kurucu, Avukat                                       Avrupa Geneli

2011                Mutlu Avukatlık Ortaklığı – Avukat                                         İstanbul

2010 – 2011     Mutlu Avukatlık Ortaklığı – Stajyer Avukat                             İstanbul

2009 – 2010     avukatvar.com – Kurucu Ortak ve Genel Müdür                        İstanbul

2009 – 2010     Keops Medya – Hukuk Danışmanı                                           İstanbul

2008                *Royal Rolling Chairs                                                               New Jersey/ABD

2006                *WrangellSeafoods                                                                  Alaska/ABD

(*Interexchange – Work And Travel Programı)

Ticaret Hukuku Hukuki Mütalaası, Ticari İşletme Hukuku Hukuki Mütalaa, Şirketler Hukuku Hukuki Mütalaa, Kıymetli Evrak Hukuku Hukuki Mütalaa, Taşıma Hukuku Hukuki Mütalaa, Sigorta Hukuku Hukuki Mütalaa, Rekabet Hukuku Hukuki Mütalaa, Fikri Mülkiyet Hukuku Hukuki Mütalaa, Marka ve Patent Hukuku Hukuki Mütalaa, Sermaye Piyasası Hukuku Hukuki Mütalaa, Borçlar Hukuku Hukuki Mütalaa, İcra-İflas Hukuku Hukuki Mütalaa, Trafik Hukuku Hukuki Mütalaa, Alman Ticaret Hukuku Hukuki Mütalaa, Alman Medeni Hukuku Hukuki Mütalaa, Alman Borçlar Hukuku Hukuki Mütalaa, Alman Trafik Hukuku Hukuki Mütalaa, Uluslararası Trafik Hukuku Hukuki Mütalaa, Alman Hukuku Mütalaası, Alman Hukuku Danışmanı, Alman Ticaret Hukuku Danışmanı,, Ticaret Hukuku Bilirkişi, Ticaret Hukuku Bilirkişisi, Tasfiye Memuru, Kayyum, Kayyım, Vasi,