HUKUK DANIŞMANI

Türk Ticaret Hukuku Uzmanı

Alman Ticaret Hukuku Uzmanı

Hukuk Danışmanı Yrd.Doç.Dr.iur. Murat Can Atakan

 Uzmanlık Alanları:
Ticari İşletme Hukuku, Şirketler Hukuku, Kıymetli Evrak Hukuku, Taşıma Hukuku, Sigorta Hukuku, Rekabet Hukuku, Fikri Mülkiyet Hukuku, Marka ve Patent Hukuku, Sermaye Piyasası Hukuku, Borçlar Hukuku, İcra-İflas Hukuku, Trafik Hukuku, Alman Ticaret Hukuku, Alman Medeni Hukuku, Alman Borçlar Hukuku, Alman Trafik Hukuku, Uluslararası Trafik Hukuku


Eğitim Bilgileri                                                                                                                   

Doktora:                     2013 – 2016               *Göttingen Üniversitesi             Göttingen/Almanya
Hukuk Fakültesi – Özel Hukuk Doktora Programı (Burslu)

Yüksek Lisans Eğitimi:2012 – 2013       *Göttingen Üniversitesi             Göttingen/Almanya
Hukuk Fakültesi – Özel Hukuk Yüksek Lisans Programı (Burslu)

Lisans Eğitimi:            2005 – 2010          **Kadir Has Üniversitesi            İstanbul
Hukuk Fakültesi – Hukuk Bölümü (%100 ÖSYM Burslu)


Dil Eğitimi:

2011                         Göttingen Üniversitesi          Göttingen/Almanya
Almanca Hazırlık Okulu (Burslu)

2009                        English Time                           Londra / İNG.
İngilizce Dilokulu

2008 – 2009           İstanbul Barosu / SEM         İstanbul
Mesleki İngilizce Kursu

2005 – 2006          Kadir Has Üniversitesi          İstanbul
İngilizce Hazırlık Okulu

 

Uluslararası Değişim Programı
(Interexchange – Workand Travel)

2006 Yaz Dönemi        WrangellSeafoodsCo.              Alaska / A.B.D.

2008 Yaz Dönemi        Royal Rolling ChairsCo.     NewJersey / A.B.D.

Mesleki Çalışmalar                                                                                                            

Kitaplar

Der Vertragsschluss und das Widerrufsrecht im Rahmen von Internet-Auktionen – BoD (Books on Demand) Yayınevi – 2015 Almanya – ISBN Numarası: 978-3-7357-5832-3

Die Onlinehauptversammlungen bei börsennotierten Aktiengesellschaften im deutsch-türkischen Rechtsvergleich – Verlag Dr.Kovac Yayınevi – 2016 Almanya – ISBN Numarası: 978-3-8300-9311-4

 

Makaleler (Yayımlanmış)

İş Kazasından Doğan Maddi Tazminat – Legal İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Hukuku Dergisi

Türk Hukuku’nun Gelişim Süreci – Panorama Dergisi

Avukatlık Mesleğinin İnternet Ortamında İcrası – İdeal Hukuk Dergisi

Alman Ticaret Kanunu Gereğince Online Genel Kurul Toplantılarındaki Kesintiler ve Hissedarların Fesih Hakkı – Legal Hukuk Dergisi

6750 sayılı Ticari İşlemlerde Taşınır Rehni Kanunu’nun Getirdiği Yenilikler ve Değişiklikler – Legal Hukuk Dergisi

Willenserklärung bei Internet-Auktionen – Rechtsbrücke Hukuk Dergisi

(Alacak Bakımından) Tanıma Tenfiz Davaları

Uluslararası Alacak Davaları

Miras Davaları

Trafik Kazalarında Yapılması Gerekenler

Boşanma ve Tanıma-Tenfiz Davaları

 

Makaleler (Yayımlanacak)

İslam Hukuku’nda Adalet ve Liyakat

Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan bildiriler

Türk-Alman Hukuku’nda Ticaret Şirketleri Konferansı – Atatürk Üniversitesi, Erzurum

Tebliğ Konusu: Türk ve Alman Şirketler Hukuku’nun Benzer ver Farklı Yönleri

 

Projeler

Yeni Türk Ticaret Kanunu Eğitimi – TUK e.V. (Kassel Türk İşadamları Derneği)

Görev: Eğitmen

Verilen Eğitim: 66 Soruda yeni TTK

Herkes İçin Adalet Projesi – T.C. Başbakanlık Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı ve İstanbul Şehir Üniversitesi

Görev: Eğitmen

Verilen Eğitim: Türk Vergi Hukuku, Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşması

 

Sertifika Programları:

2017                                       Sakarya Üniversitesi & İKAM                            İstanbul & Sakarya
5. İslam İktisadı Atölyesi – İslam İktisadı Perspektifinden Faiz

2015                                       Göttingen Üniversitesi                                                 Göttingen
Bilişim Hukuku Enstitüsü – ICT/IP Hukuku

2014                                        İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi                               İstanbul
Türk Alman Çifte Vergilendirme Anlaşmasında Yorum, Uygulama ve Gelecek Eğilimler Konferansı

2012                                        Göttingen Üniversitesi                                                 Göttingen
Bilişim Hukuku Enstitüsü – İşyerinde Dataların Hukuki Koruması

2009                                        İstanbul Barosu                                                           İstanbul
Fikri ve Sınaî Haklar Komisyonu – Fikri ve Sınai Haklar

2009                                        Bahçeşehir Üniversitesi                                               İstanbul
İGUL (Global Hukuk Programları Direktörlüğü) – Fikri Haklar ve Spor Hukuku

2009                                       Kadir Has Üniversitesi                                                 İstanbul
Hukuk Fakültesi – Fikri Mülkiyet Hukukunda Güncel Gelişmeler

2009                                        Bahçeşehir Üniversitesi                                                İstanbul
İGUL (Global Hukuk Programları Direktörlüğü) – Mukayeseli Güvenlik Hukuku

2009                                        Bahçeşehir Üniversitesi                                                İstanbul
İGUL (Global Hukuk Programları Direktörlüğü) – Serbest Dolaşım Hakkı

2009                                        Bahçeşehir Üniversitesi                                                 İstanbul
İGUL (Global Hukuk Programları Direktörlüğü) – TTK Tasarısının AŞ Organları Konusunda Getirdiği Yenilikler

2009                                        İstanbul Üniversitesi                                                    İstanbul
Hukuk Fakültesi – Kariyer Günleri Konferanslar Dizisi

2008                                       Bahçeşehir Üniversitesi                                                İstanbul
İGUL (Global Hukuk Programları Direktörlüğü) – Aktif Avukatlık Becerileri

2007                                       Özürlüler Vakfı                                                           İstanbul
Özürlülerin Hukuki Hakları

*Sertifikasız birçok konferans ve mesleki eğitime katılındı.

 

Diğer Sertifika Programları:

2009                                        MÜSİAD & Kadir Has Üniversitesi                              İstanbul
Kariyer Merkezi – Aile Şirketleri Yönetimi

2009                                        Kadir Has Üniversitesi                                                 İstanbul
Kariyer Merkezi – Franchising

2009                                        Mustafa Enver Adakan Vakfı                                        İstanbul
İş Görüşmeleri ve CV Hazırlama Teknikleri

2009                                        Kadir Has Üniversitesi                                                 İstanbul
Kariyer Merkezi – Üniversitede Okurken Kariyer

2007                                        Edutime                                                                      İstanbul
Web Tasarımı

*Sertifikasız birçok konferans ve eğitime katılındı.

Aldığı Ödüller ve Burslar                                                                                                 

2014 – 2016     Avicenna Studienwerk – Doktora Bursu

2009 – 2010     Kadir Has Üniversitesi 3.68/4.00 dönem not ortalamasıyla Üstün Şeref Derecesi

2009 – 2010     Kadir Has Üniversitesi 3.20/4.00 dönem not ortalamasıyla Şeref/Honor Derecesi

2007 – 2008     Kadir Has Üniversitesi 3.08/4.00 dönem not ortalamasıyla Şeref/Honor Derecesi

2005                Kadir Has Üniversitesi Hukuk Fakültesi ÖSYM Bursu (%100)

1997                M.E.B. İlköğretim 4.Sınıflar Arası Değerlendirme Sınavı Hatay İli 10.’su, İlçe 2.’si.

Üye Olduğu Kurum ve Kuruluşlar                                                                                  

2015 – dvm.    BİSAM (Bilimsel ve Sosyal Araştırmalar Merkezi)       Kurucu Genel Başkan

2014                UTDA (Union of Turkish-Democratic Academicians)   Kurucu Kurulu Üyesi

2014 – 2016     GGG (Göttinger Graduiertenschule Gesellschaftswissenschaften) Üye

2014 – 2016     UETD (Union Europäisch-Türkischer Demokraten)      Göttingen Temsilcisi

2013 – 2016 DİTİB Göttingen (Diyanet İşleri Türk-İslam Birliği) Yönetim Kurulu Başkanı Başdanışmanı

2013 – dvm.    Göttingen Alumni                                                    Üye

2010 – dvm.    İHH (İnsanı Yardım Vakfı)                                          Gönüllü

2009 – 2010     Young Ceo Club                                                          Genel Sekreteri

2008 – 2009     Kadir Has Üniversitesi Hukuk Kulübü                          Denetleme Kurulu Başkanı

2007 – 2008     Kadir Has Üniversitesi Hukuk Kulübü                          Başkan

2007 – 2008     İstanbul Hukuk Kulüpleri Birliği                                  Yönetim Kurulu Üyesi

2007 – 2010     UNİFEB                                                                      Üye

2007 – 2008     İGEP (İdeal Gençlik Platformu) KİGSEM (Kişisel
Gelişim ve Sürekli Eğitim Merkezi)                              1.Başkan Yardımcısı

2006 – 2010     ELSA (The European Law Students’ Association)         Üye

2005                Kadir Has Üniversitesi Hukuk Fakültesi                        Hazırlık Okulu Temsilcisi

2005                Kadir Has Üniversitesi Hazırlık Okulu                         Öğrenci Konseyi Üyesi


İş Deneyimi                                                                                                                         

2014 – dvm.    EPA Hukuk Bürosu – Hukuk Danışmanı                                  İstanbul/Türkiye

2014                Göttingen Üniversitesi Hukuk Fakültesi – Proje Asistanı           Göttingen /Almanya

2012 – dvm.    Central Gruppe GmbH – Hukuk Danışmanı                              Kassel/Almanya

2012 – 2016     TanimaTenfiz.com – Kurucu, Avukat                                       Avrupa Geneli

2011                Mutlu Avukatlık Ortaklığı – Avukat                                         İstanbul

2010 – 2011     Mutlu Avukatlık Ortaklığı – Stajyer Avukat                             İstanbul

2009 – 2010     avukatvar.com – Kurucu Ortak ve Genel Müdür                        İstanbul

2009 – 2010     Keops Medya – Hukuk Danışmanı                                           İstanbul

2008                *Royal Rolling Chairs                                                               New Jersey/ABD

2006                *WrangellSeafoods                                                                  Alaska/ABD

(*Interexchange – Work And Travel Programı)